EDUKACIJA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA I NJIHOVIH PORODICA O ZNAČAJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVOG RAZVOJA.

Ekološka patrola u lokalnoj zajednici.

Cilj naše patrole bio je ukazivanje na značaj čiste sredine u kojoj živimo i podizanje svesti građana o štetnosti smeća po životnu sredinu.

Deca su svojim prisustvom i aktivnim učešćem u ovoj akciji u lokalnoj zajednici privukla pažnju građana koji su se zainteresovali za aktivnost.

Ekološka radionica u vrtiću

Radionica u kojoj su deca kroz razne eksperimente mogla da se uvere u štetnost zagađenja životne sredine.

Obeležavanje Svetskog dana očuvanja energije

Posle prikazanog ekološkog filma o očuvanju energije deca su sa vaspitacima kroz niz radionica prikazala kako uštedeti energiju i kako se ponašati ekološki odgovorno

Obeležavanje Svetskog dana energetske efikasnosti

Šetnja u lokalnoj zajednici sa transparentima i flajerima koji su sadržali kratke poruke o energetskoj efikasnosti imala je za cilj pogizanje svesti kod dece i građana iz naše okoline o ovoj važnoj temi. U toku šetnje deci je primerom prikazan sistem uštede energije koji se ostvaruje postavljanjem termoizolacione fasade, kao i mogućnost uštede energije korišćenjem štedljivih sijalica. Nakon šetnje deca su u vrtiću pogledala film o značaju energetske efikasnosti.

Obeležavanje Svetskog dana pozorišta

Svetski dan pozorišta obeležen je uz predstave naših mališana. Predstave koju su prikazane bile su „Mudri dedica“, „Crvenkapa“, kao i predstava sa ginjol lutkama.