Primena projekta

Одржан округли сто на тему “Примена нових метода учења”

 

У  оквиру  реализације пројекта мобилности „Подршка професионалном  развоју предшколских педагога“ реализован је округли сто на тему“ Примена нових  метода учења“. Скуп  је одржан  22. маја 2018. године у просторијама Дечијег културног центра у Београду

У уводној речи учесницима се обратила  председница ПДС Наташа Стојановић која је  истакла значај активности реализованих у оквиру пројекта за чланове друштва.

Учесници округлог стола  били су запослени из ПУ из Београда и Крагујевца, основних школа и других културних и образовних институција. Округли сто имао је за циљ да прикаже  постојећа знања , искуства и истраживања  у пракси у примени метода и техника учења, али и да мапира могуће ресурсе за даљи професионални развој запослених у образовању. Реализатори округлог стола су у својим излагањима истакли значај професионалног развоја, праћења ефеката у пракси као и важности истраживања васпитне праксе кроз различите технике.

Зорица Николић, директорка Центра за стручно усавршавање у Крагујевцу представила је Мрежу центара у Србији и активности које се реализују од отварања центара 2002. године. На основу потреба запослених у образовању, у свих 12  центара, колико их данас има, планирају се различити видови стручног усавршавања – трибине, округли столови, обуке, радионице, врши акредитација семинара. Од 2016. године сваки центар је отворио Научни клуб који има за циљ рану промоцију науке за сву децу.

Др Исидора Кораћ, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум представила је истраживање на тему „Критичка рефлексија практичара: саморефлексија и/или групна рефлексија“. Отворила је питања шта је групна рефлексија, зашто је важна, зашто је важно да се пракса проблематизује и посматра из више перспектива као и како до критичке рефлексије. Применом техника дискусионе групе и техника „Три картице“ приказала је ток истраживања са васпитачима. Један од закључака је да је први корак до рефлексивних практичара иницијално образовање васпитача и интроспекција, континуитет у стручном усавршавању као и различити видови партиципације васпитача у професионалном  раду. Друга карика подршке процесима у самим установама јесу директори.

Јелена Паић, стручни сарадник педагог, ПУ „Раковица“, Београд,  представила је  вишегодишње истраживање на тему „Анализа видео материјала као основа за развијање рефлексивности васпитача и педагога“. У излагању се осврнула на мотив, процес истраживања, предности и недостатке саме технике. Праћење свакодневног рада био  је мотив да се сагледа стварна пракса, у реалном контексту нпр. како деци постављамо питања.

Сузана Симеуновић, директорка ПУ „Моје детињство“ из Чачка присутнима је представила искуства са мобилности на тему „Могућности за професионални развој – приказ искуства стеченог у размени са колегама у Фиренци“. Пројекат „Мобилност ка промени“ проистекао је из потребе запослених за практичним разменама. У  оквиру мобилности реализована је посета Институту у Фиренци „Иноћенти“ где су се учесници упознали са тосканским приступом деци раног развоја.

Душица Чолаковић, стручни сараданик педагог ПУ „11.април“ из Београда је представила искуства из пројекта „Подршка професионалном развоју предшколских педагога“ који се реализује у Педагошком друштву Србије Представљене су активности имплеменатације и дисеминације примењене у предшколским установама учесница мобилности и у оквиру секције предшколских педагога ПДС кроз реализацију 4 радионице. Истакнут је значај примене техника и метода неформалног образовања у стручном усавршавању запослених.

У завршном делу, на иницијативу учесника округлог стола, одиграна је игра „Шал путује“. Закључак учесника и модератора  јесте да су реализатори кроз лична учења, искуства и истраживања у пракси  приказали  сегменте садашње васпитне праксе. Значајно место у приказима је  примена метода и техника учења  и могућности за даљи професионални развој. Учесници скупа сложили су се да су теме о којима се говорило вредне  и да је потребно да им се посвети неки  наредни стручни скуп.

https://www.pedagog.rs/2018/05/24/odrzan-okrugli-sto-na-temu-primena-novih-metoda-ucenja/?v=8cee5050eeb7

                                         

 

Приказ примене искустава из обуке у Тоскани на
XXI Стручним сусретима медицинских сестара

 

            Наше колегиницеучеснице пројекта:“Мобилност ка промени“,Марија Петковић,мед.сестра-васпитач и Тања Спасовић,психолог ПУ“Моје детињство“ приказале су рад на тему: „Тоскански приступ учењу деце раног узраста као покретач грађења реалног програма у јаслицама“ на XXIСусретима мед.сестара предшколских установа Србије.

          Рад је садржао приказ Тосканског приступа и искуства у раду са децом јасленог узраста у регији Тоскана,али и промене које су покренуте у нашој установи у раду са децом до три године.

Сам рад и искуства наше праксе су изазвале велико интересовање код колега и покренули дискусију  међу учесницима.Покренута су питања везано за: слику о детету и детињству која доминира у нашој култури,предшколском васпитању и образовању,савременој  концепцији васпитања и образовања, улози стручних радника у заступању интереса деце,као и реформама које нас очекују.

Прилику да се упознају  са базичним поставкама приступа и методологијом рада са децом раног узраста наше колегинице су  имале током свог седмодневног боравка на обуци у Тосканским сервисима намењеним деци предшколског узраста,заједно са још четири члана  тима из установе.

Активности су реализоване  захваљујући пројекту:“Мобилнoст ка промени“ који је подржан од стане фондације темпус  и пројекта  Еразмус + .

 

Tribina “Mobilnost ka promeni“ – vrtić “Mali kapetan“

Predškolska ustanova Moje detinjstvo je u protekle tri godine kroz projekte od nacionalnog značaja radila na razvijanju savremenih koncepcija u radu sa decom predškolskog uzrasta zajedno sa Ministarstvom prosvete, Institutom za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Centrom za interaktivnu pedagogiju u Beogradu, Unicefom, i udruženjem Pomoć deci.

 

vrtici

 

Jedan od projekata, Mobilnost ka promeni, podrazumevao je posetu šest radnika PU Moje detinjstvo, pre svih vaspitača, Institutu degli Inoćenti u Firenci, kako bi se upoznali sa Toskanskim pristupom učenja dece ranog uzrasta. Rezultati projekta predstavljeni su na tribini u vrtiću Mali kapetan.

 

Projekat Mobilnost ka promenise finansira od 1. septembra 2017. godine od strane EU, u okviru programa Erasmus + i traje do kraja avgusta 2018. godine.

Grad je podržao projekat učestvujući u njegovom finasiranju. Kako je rekao pomoćnik gradonačelnika Vladan Milić lokalna samouprava će i dalje podržavati projektno finansiranje i izdvajaće sredstva za učešće vrtića koje se kreće od 10 do 50 odsto.

 

vrtici