Prezentacija projekta „Zelena jabuka“

Prezentacija projekta „Zelena jabuka“ održana je 23. novembra 2017. godine u vrtiću „Mali kapetan“.

Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ poslednjih godina realizuje program ekologije, sa ciljem formiranja pozitivnog stava prema životnoj sredini, prirodi, zdravom načinu života, odnosno životu u skladu sa prirodom.

Preuzimanjem projekta „Zelena jabuka“ od PU „Radost“ Čajetina, naša ustanova nastavila je rad na promovisanju ekologije kroz manje tematske projekte na nivou svih jedanaest objekata ustanove. Predstavnici svih objekata ustanove prezentovali su prisutnima svoje projekte putem power point prezntacija, filmova i fotografija koji su nastali kao rezultat rada na projektima.

Tokom jednogodišnjeg trajanja projekta realizovane su brojne eko aktivnosti: uređenje eko bašta, ekološke patrole, ekološke radionice, izleti malih planinara, eko karnevali, pozorišne predstave, istraživačke aktivnosti…

U realizaciji projekta „Zelena jabuka“, pored PU „Moje detinjstvo“ učestvovali su i predstavnici gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova, udruženja građana.