Realizacija mobilnosti

ПРОЈЕКАТ „МОБИЛНОСТ КА ПРОМЕНИ“

финансиран средствима Европске уније у оквиру програма ЕРАСМУС +

Италија, Фиренца, 14-21.октобар 2017.године

Реализација пројекта је почела 1.септембра 2017.године.

У периоду припреме за мобилност, реализовали смо следеће активности:

 1. језичка припрема – курс италијанског језика
 2. информисање о култури и обичајима Италије, међукултуралне припреме
 3. припремање презентације о нашој култури, обичајима, нашем граду, нашој установи /припремити се на часовима италијанског, како би презентација била на италијанском/
 4. припрема материјала за партнере у Италији: заједно са Народним музејем, Галеријом „Надежда Петровић“ и Туристичком организацијом Чачка
 5. припрема брошуре и промотивног филма о нашој установи
 6. договарање са институцијом која врши обуку око свих потребних елемената обуке, посета вртићима, дефинисање предвиђених резултата мобилности,
 7. организационе припреме везано за пут, смештај, осигурање, процену безбедности током путовања
 8. склапање уговора о мобилности са учесницима

              Време реализовања периода мобилности: 14.10-21.10.2017.године.

Датум почетка периода мобилности је био 14.10.2017.године, када смо допутовали у Фиренцу, сместили се у хотел и припремили се за први дан посете и обуке.

Обука је почела 15.октобра 2017.године у Институту Иноћенти, а завршена 21.10.2017.године, такође са активностима у самом Институту.

Реализоване активности:

Реализоване су све активности које су предвиђене пројектом за период мобилности. Осим обуке у самом Институту, обука је обухватале и обилазак шест сервиса -вртића унутар града Фиренце. Ти сервиси су били приватни и државни -са различитим типом сервиса и услуга које су нудили /кратки програми, полудневни, целодневни програми/.

Наши водитељи обуке: Аријана Пучи и Кристина Габијанису представиле  рад Инситута.Ментор Аријана Пучи нас је водила кроз све дане обуке. Директор Алдо Фортунати је присуствовао једној обуци, током посете јавном сервису-вртићу.

Реализоване активности су пратиле следеће тематске целине: 

 1. дан Посета Инситуту Иноћенти

Првогдана обуке  упознати смо саИнститутуом, његовом историјом, радом. Посебан сегмент упознавања је биопредстављање пројекта – ТОСКАНСКИ ПРИСТУП – ТАЛЕ приступ учењу деце раног узраста.

Учесници мобилности из ПУ „Моје детињство“су потом представили презентацију о  установи,  граду из ког долазимо, његовом историјом, културом. Учесници мобилности су упознали домаћине са припремљеном презентацијом на италијанском. Сви учесници су учествовали у реализацији презентације.

*учесници обуке са водитељима и директором Института.

*Презентовање о установи и граду Чачку

 1. дан– Посета државном и приватном сервису

*Упознавање са начином рада и сервисом, организација средине, курикулум, професионални развој запослених,

*Учешће породице у ТАЛЕ приступу– понуда, облици и начини сарадње

 1. дан – Посета државном и приватном сервису

*Курикулум у програму усмереном на дете-ТАЛЕ приступ у пракси,документовање

 1. дан –Посета сервисима за децу

*Организација средине за учење, њено уређење у складу са узрастом, потребама детета -ТАЛЕ приступ 

 1. дан –Посета сервисима за децу

*Кадрови и професионални развој запослених у Тосканском  приступу, стручно усавршавање и напредовање

*Размена искустава са колегама из праксе

 1. дан,посета сервисима за децу

*Управљање променама

*Промоција установе и лобирање,

*Документовање, образовна политика

*Размена искустава

 1. дан,Институт Иноћенти

*Евалуација обуке, договор око будуће сарадње