ЈАВНИ ПОЗИВ

за упис деце рођене од 1.марта 2014. до краја фебруара 2015. године у припремни предшколски програм у трајању од четири сата дневно у Предшколској установи „Моје детињство“ за 2020/2021. годину, од 18.маја до 01.јуна 2020. године

Poštovani roditelji,
Zahtev za regresiranje možete preuzeti klikom na link “Zahtev za regresiranje”. Popunjen zahtev uz potebnu dokumentaciju možete poslati na mail: pravnik.mojedetinjstvo@gmail.com

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
ЧИЈА ДЕЦА СУ СТАСАЛА ЗА УПИС У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ТРАЈАЊУ ОД ЧЕТИРИ САТА У РАДНОЈ 2020/2021.ГОДИНИ
-деца рођена од 1.марта 2014. до краја фебруара 2015.године

Поштовани родитељи,
Када буде донета Одлука о укидању ванредног стања у Републици Србији, биће расписан ЈАВНИ ПОЗИВ за упис у припремни предшколски програм у трајању од 4 сата у радној 2020/2021.години.
Тада ћете бити информисани о начину и месту подношења Захтева за упис.

У циљу бољег информисања и добијања правовремених информација, овим путем Вас обавештавамо о планираним вртићима и местима за реализацију овог програма:

У СЕДИШТУ:

     1. „ЗВОНЧИЦА“ – Мрчајевци
     2. „ЂУРЂЕВАК“ – Пријевор
     3. „МЛАДОСТ“ – Љубић кеј /Книћанинова/
     4. „БИСЕРИ“ -Љубић кеј /Његошева/
     5. „КОЛИБРИ“ – Др. Драгише Мишовића
     6. „ЛЕПТИРИЋ“ – Немањина бр.78
     7. „ДЕЧИЈИ ГАЈ“ – Александра Савића

ВАН СЕДИШТА:

     1. Бресница
     2. Качулице
     3. Катрга
     4. Ракова
     5. Љубић
     6. Прељина
     7. Прислоница
     8. Мојсиње
     9. Вујетинци
     10. Остра
     11. Премећа
     12. Слатина

директор Сузана Симеуновић

Документа за преузимање:

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ

У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК
ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ

у периоду од 02.04.2020.године до истека 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о укидању ванредног стања

Е управа www.euprava.gov.rs
Емаил адреса за достављање додатне документације: mojedetinjstvokonkurs20@gmail.com
Број телефона за додатне информације: 064/8513069, понедељком, средом и петком у времену од 11.00 до 13.00

Грађани Чачка од сада на електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у предшколску установу „Моје детињство“.
УслугаеВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ пријаву може да обави електронски на Порталу еУправа.
Од ове године услуга ће бити омогућена у 140 градова и општина као лакши, бржи, електронски и бесплатан начин пријаве дете за упис у предшколску установе.
Конкурс за пријем деце у ПУ „Моје детињство“ почеће 02. априла и трајаће до до истека 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о укидању ванредног стања
Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањемonline обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају. Родитељи ће уз наведену пријаву, у предшколску установу достављати и потврду о висини нето примања за последња три месеца, као и фотокопију очитане личне карте.
Родитељи ће и даље имати могућност да лично поднесу захтев, по престанку ванредног стања и то у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о укидању ванредног стања сваког радног дана, у времену од 9.00 до 17.00 часова у управи Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, у објекту „Мали капетан“, у ул. Немањина бб.
У овом тренутку је у току имплементација ове услуге у свим градовима и општинама у Србији.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О прекиду рада Предшколске установе „Моје детињство“Чачак,  до даљњег.

OBAVEŠTENJE – COVID 19

INFORMISANJE PUTEM VIBER GRUPE. SAVETI I PSIHOLOŠKA PODRŠKA
Dobrodošli

PU „Moje detinjstvo“ osnovana je juna 2011. godine sa sedištem u vrtiću „Mali kapetan“, ulica Nemanjina bb 32 000 Čačak.

Delatnost ustanove je vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta, u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i posebnim zakonom.

Naša misija

Mi smo vaspitno-obrazovna institucija koja postoji zbog dece, njihovih potreba, želja i interesovanja. Doprinosimo fizičkom, socio-emocionalnom, kognitivnom i govornom razvoju dece, razvijamo maštu, kreativnost i stvaralaštvo.

Naša vizija

Obezbedićemo podsticajnu sredinu za učenje i razvoj dece. Bićemo najsavremenija i najopremljenija ustanova. Želimo da naš vrtić bude zajedniča onih koji uče, u kojoj se znanje temelji na kreativnoj uključenosti svih učesnika – dece, vaspitača, stručnih saradnika, okruženja i gde svi postajemo ravnopravni partneri učenja i stvaranja znanja.

Aktuelna dešavanja u vrtiću

У складу са чл.23 Закона о зашити података о личности („Сл.Гласник РС“ бр. 87/2018-у даљем тексту: Закон), Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, као руковалац података о личности, даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 1. Руковалац података: Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак ( у даљем тексту-Установа);
 2. Сврха и правни основ: Установа води евиденцију о деци, родитељима, односно другим законским заступницима у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о заштити података о личности у електронском облику. У ту сврху прикупљају се и обрађују лични подаци детета и родитеља, односно другог законског застпника и то: име и презиме, ЈМБГ, пол, датум, место и држава рођења, адреса становања и други подаци којима се одређује идентитет, услови становања и стање породице, образовни, социјални и функционални статус и потребна додатна образовна, социјална и здравствена подршка.
 3. Примаоци података о личности: Министарство просвете, науке и технолошког развоја и друга правна лица у складу са Законом о заштити података о личности.
 4. Рок чувања података: у складу са Законом о заштити података о личности
 5. Права лица на које се подаци односе:
 • право на приступ подацима у складу са Законом;
 • право на исправку нетачних или допуну непотпуних података о личности у складу са Законом;
 • право на ограничење обраде у складу са Законом;
 • право на приговор у складу са Законом

Подаци о личности који се прикупљају и обрађују уз сагласност:

             Установа уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника прикупља и користи личне податке деце и родитеља, односно другог законског заступника: име и презиме, ЈМБГ, адреса, фотографије и други подаци којима се одређује идентитет детета, односно родитеља/др.законског заступника а односе се на:

 • вођење разних евиденција које служе за интерну употребу, обавештење преко огласне табле, на сајту у сврху промоције рада Установе и друге педагошке сврхе.
 • прикупљање личних података у сврху достављања података другим установама: Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Школској управи, Центру за социјални рад, Министарству унутрашњих послова, Граду Чачку, јавним и приватним предузећима, туристичким организацијама, превознику, здравственим установама, осигуравајучим кућама и другим органима и установама које због природе посла који обављају морају имати приступ таквим подацима.

Директор ПУ „Моје детињство“
Сузана Симеуновић