Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Институтом за педагогију и андрагогију и УНИЦЕФ-ом, из средстава кредита Светске банке, реализује пројекат Инклузивно предшколско васпитање и образовање“. Одређено је пет дечијих вртића из предшколских установа на територији Републике Србије, који су намењени за хоризонтално учење практичара у примени Основа програма – Године узлета.

То су по један дечији вртић из пет предшколских установа: ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, ПУ „Др.Сима Милошевић“Земун, ПУ „Бамби“ Лозница, ПУ „Чика Јова Змај“ Пирот и ПУ „Моје детињство“ Чачак.

У избору нашег вртића пошло се од тога да је у вртићу „Младост“ током пилотирања нових основа програма у периоду 2017 – 2018.године постављен темељ  квалитетне праксе у примени нових основа.

У протеклој радној години, запослени васпитачи, медицинске сестре васпитачи, стручни сарадници заједно са породицом су радили на осмишљавању, реструктуирању, развијању и обогаћивању средине за учење у којој бораве деца.

            У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ предвиђена су средства за опремање соба ниским мобилним намештајем, дидактичким средствима и ИКТ опремом, што је и учињено у протеклом периоду.

            Током радне 2022/2023.године планирано да практичари из предшколских установа имају прилику да виде квалитетну праксу и уче од искусних колега. Хоризонтално учење у вртићу „Младост“ осмишљено је као заједничко учење моделовањем, које ће се остваривати током једнодневног стручног сусрета. Стручни тим вртића чине васпитачи и медицинске сестре које раде у вртићу „Младост“заједно са стручним сарадницима и директором  установе.