Program sportskih aktivnosti

Program sportskih aktivnosti nastao je kao rezultat potrebe dodatnog rada na promociji zdravog života i razvijanju zdravih navika kod dece i njihovih porodica.

Osnovni ciljevi ovog programa su:

  • razvijanje zdravih životnih navika
  • praktikovanje sportskih aktivnosti kao svakodnevnih aktivnosti deteta

Specifični ciljevi:

  • razvoj navike svakodevnog fizičkog vežbanja
  • stvaranje navika kod dece da svakodnevno borave na otvorenom (kako u vrtićima, tako i u porodici)
  • edukacija članova porodice o značaju fizičkih aktivnosti, zdravoj ishrani, zdravim navikama
  • obučiti roditelje za primenu preventivno-korektivnih vežbi sa decom u porodici

U realizaciji programskih aktivnosti, Tim za realizaciju programa sportskih aktivnosti sarađuje sa Timom za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja,Timom za realizaciju projekta „Čuvam moju planetu“ i preventivnom službom ustanove, Komisijom za sport grada Čačka, kao i svim sportskim udruženjima koja mogu doprineti uspešnoj realizaciji planiranih aktivnosti.

Tim za sportske aktivnosti realizuje brojne preventivne aktivnosti: obeležavanje međunarodnih dana, poligone spretnosti, javne časove vežbanja, predavanja za roditelje i zaposlene, posete času fizičkog vaspitanja u osnovnim školama, posete treninzima fudbalera, košarkaša i tenisera, rekreativne aktivnosti na zimovanju/letovanju. U radnoj 2015/2016.g. nastaviće se realizacija projekta „Petominutno vežbanje“, započetog u prethodnoj radnoj godini.

Koordinator programa je Ana Narančić