Program negovanja narodne tradicije

Programu negovanja narodne tradicije u našoj ustanovi poklanja se posebna pažnja, obzirom da postoji interesovanje kod članova porodice za razvijanje programskih aktivnosti, a posebno zbog njegovog značaja za samu decu.

Ciljevi programa:

U koncipiranju programskih aktivnosti vodiće se računa o tome da se kroz sve navedene aktivnosti razvijaju sledeći ciljevi:

 • razvijanje svesti o kulturi, običajima i tradiciji svog naroda kod dece,
 • jačanje kulturnog identiteta kod dece i njihovih porodica i razvijanje ponosa zbog pripadnosti sopstvenom narodu,
 • proširivanje znanja i iskustava dece o običajima,
 • nematerijalnoj kulturnoj baštini svog naroda vezanoj za koncept detinjstva,
 • unapređivanje znanja o porodičnom i kulturnom nasleđu vezanom za detinjstvo
 • razvijanje osetljivosti za razlike i sličnosti koje postoje među decom vezano za porodično i kulturno nasleđe koje poseduju/čiji su deo/
 • razvijanje tolerancije i poštovanja za razlike,
 • razvijanje svesti kod dece i njihovih roditelja o njihovom udelu u očuvanju kulturne baštine svog naroda,
 • razvijanje svesti kod ostalih pripadnika zajednice o njihovom učešću u očuvanju kulturne baštine,
 • uključivanje dece i njihovih porodica kao aktivnih učesnika u prikupljanju arhivske građe,koja će kao takva postati deo „edukativnih zbirki“ obrazovnih institucija/vrtića,škola,muzeja/.
 • podsticanje porodice da sistematizuje svoja porodična znanja i iskustva koja se odnose na tradiciju i običaje vezane za detinjstvo, sačuvaju ih kroz izradu „porodičnih arhiva“ koje će ostati u njihovim porodicama,
 • izrada sistematizovanog programa ili zbirke aktivnosti iz rada na razvijanju programa,
 • jačanje ponosa u odnosu na sopstvenu kulturnu baštinu,ali i poštovanje razlika koje postoje u zajednici.

Ono što nam je posebno značajno pri radu na razvijanju programa jeste negovanje i čuvanje osobenosti svake porodice, njenog kulturnog nasleđa i mesta (gradska, seoska sredina) čiji je deo. Participacija porodice i njeno aktivno uključivanje i zajednički rad sa decom su osnovni zadaci koji će usmeravati rad.

Program će se realizovati u svim vaspitnim grupama, na način koji je prilagođen uzrastu dece i osobenostima porodice, odnosno mesta u kome se realizuje. U program će biti uključeni saradnici iz drugih institucija, udruženja i društava iz loklane zajednice: Narodnog muzeja, Međuopštinskog istorijskog arhiva, kulturno-umetničkih društava ”Abrašević”, ”Železničar”, pevačkih društava, udruženja poslovnih žena ”N.Petrović”, turističke organizacije grada.

Programske aktivnosti će se realizovati u svakoj grupi (objektu) na način koji prati specifičnosti grupe. Značajni datumi koji obeležavaju svako mesto i kraj predstvljaju vremenske okvire za sve ostale aktivnosti /od obeležavanja lokalno značajnih datuma kao npr. Kupusijade, Plodova Zapadnog pomoravlja, Bele pokladne nedelje, Jeremija do onih koji su značajni za celokupnu etnografsku grupu – npr. Badnji dan , Božić/.

Važno je napomenuti da se pored rada na očuvanju običaja dominantnih etničkih grupa, koje su tipične za naš kraj, vodi se računa i o svim manjinskim grupama i na upoznavanju i negovanju njihovih običaja.

Neke od mogućih tematskih celina:

 • Važni praznici moga kraja
 • Običaji mog mesta
 • Igre i igračke-od tradicionalnih do današnjih,
 • Ishrana kroz vreme
 • Šta sve krije moje mesto
 • Pesme i igre moga kraja
 • Izgled moga mesta.