Dečji vrtić „Dečiji gaj“

Vrtić „Dečji gaj” u Lugovima, otvoren je 9. oktobra 2006. god. Objekat je na početku rada imao 4 vaspitne grupe, a zahvaljujući mesnoj zajednici Lugovi od 2008. god. proširuje svoje kapacitete za još jednu vaspitnu grupu. Deca su raspoređena u četiri vrtićke i jednu jaslenu grupu. Površina objekta je 590 m2 a površina dvorišta 700 m2. U vrtiću radi 8 vaspitača, 2 medicinske sestre vaspitača, 1 servirka i 2 spremačice.