Idemo na bazen

Cilj programa je razvijanje zdravih stilova života, formiranje prvih koraka na putu učenja plivačkih veština I tehnika, oslobađanje od potencijalnog straha od vode I podsticanje fizičkog razvoja.

Programom je predviđeno da deca kroz vežbe i igre prilagođene njihovom uzrastu u vršnjačkoj grupi stiču pozitivna iskustva i postepeno se upoznaju sa čarima koje nem pruža voda i aktivnosti u njoj. Da iskustveno kroz igru i aktivnosti na deci smislen način uče i stiču znanja: o pozitivnim efektima plivanja na naš organizam, o važnosti pripremnih aktivnosti pre ulaska u vodu i o opštim pravilima ponašanja na bazenu. Program uključuje i pešačku turu do bazena koja je od velikog značaja za njihovo opšte zdravlje, upoznavanje sa načinima zaštite i bezbednog ponašanja na bazinima i u saobraćaju (za decu koja osim pešačenja koriste i gradski prevoz).

Ciljna grupa: deca uzrasta od 5 do 6 godina iz svih vrtića PU „Moje detinjstvo“

Mesto realizacije: prostori bazena SC „Mladost“

Vreme trajanja programa sa vremenskom dinamikom: program će se realizovati u trajanju od tri sata tokom letnjih meseci (jun, jul, avgust)

Realizatori: pedagog za fizičko vaspitanje i vaspitači