Dečji vrtić „Biseri“

Dečji vrtić „Biseri“ nalazi se na uglu Ciglarske i Njegoševe ulice. Objekat je sagrađen 1989. godine. Površina objekta je 950 m2, a dvorišta 800 m2.

U objektu postoje dve jaslene grupe, tri vrtićske grupe uzrasta od 3 do 7 godina i jedna popodnevna grupa PPP. U vrtiću su zaposlene 4 medicinske sestre vaspitača, 6 vaspitača, 1 servirka i 3 spremačice.