Istorijat predškolske ustanove

Pokušaji otvaranja dečjeg vrtića u Čačku počinje u drugoj polovini 19.veka a njihov cilj je podsticanje vaspitne delatnosti, odnosno da se najmlađem uzrastu da „lepše vaspitanje“

Početak brige o deci u našem gradu datira još od davne 1928. godine. Odbor Opštine čačanske na svojoj sednici 1928. godine je postavio na dnevni red i predlog Velikog župana Raške oblasti br.4333 i Uprave osnovne škole br.432 o osnivanju Dečijeg zabavišta u Čačaku. U decembru iste godine i to u okviru osnovne škole osniva se prvo zabavište u našem gradu koje je i bilo pod upravom škole. Prostorije prvog zabavišta bile su odvojene od osnovne škole u staroj opštinskoj zgradi koja se nalazila u Ulici Hajduk Veljka. Zabavište je pohađalo 100 mališana oba pola uzrasta od 3 do 7 godina. Sa decom je radila jedna zabavilja. Mreža objekata se širila i do 2013. godinepod okriljem Predškolske ustanove “Radost“ se nalazilo 19 objekata.

Prema članu 9. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, „Službeni glasnik RS“, br.83/10, „jedinica lokalne samouprave osniva predškolsku ustanovu za najmanje pet, a najviše sto vaspitnih grupa“. U 2010.godini Predškolska ustanova “Radost“ u okviru svoje mreže vrtića imala je 128 vaspitnih grupa celodnevnog i 28 grupa četvoročasovnog boravka.

Skupština grada Čačka, na sednici održanoj 24. i 26. novembra 2010.godine donela je Odluku o izmenama i dopunama odluke o utvrđivanju mreže vrtića i osnovnih škola u Opštini Čačak. Ovom Odlukom, dečji vrtići utvrđeni ovom mrežom organizovani su u dve predškolske ustanove:

 1. Predškolska ustanova „Radost“ sa sedištem u Čačku, Ulica Nadežde Petrović br.8,
 2. Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ Čačak, Ulica Nemanjina bb.

Utvrđena mreža vrtića na području grada Čačka, za Predškolsku ustanovu „Moje detinjstvo“ Čačak:

 1. vrtić „Mali kapetan“, Ulica Nemanjina bb
 2. vrtić „Kolibri“u Atenici
 3. vrtić „Zvončica“ u Mrčajevcima
 4. vrtić „Pčelica“ u Slatini
 5. vrtić „Leptirić“, Ulica Nemanjina br. 78
 6. vrtić „Mladost“, Knićaninova bb
 7. vrtić „Biseri“, Njegoševa bb
 8. vrtić „Dečji gaj“ u Trbušanima
 9. vrtić „Đurđevak“ u Prijevoru
 10. vrtić „Bubamara“ u Preljini
 11. vrtić „Poletarac“, Ulica Hajduk Veljkova

Odlukom Skupštine grada Čačak, osnovana je nova ustanova pod nazivom Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“, 21.juna 2011.godine, koja vaspitno-obrazovni rad, negu,
ishranu, preventivno-zdravstvenu zaštitu organizuje u okviru 11 navedenih vrtića.

Vrtići kroz vreme: Prvo je otvoren vrtić „Poletarac“ (izvršena adaptacija), potom je izgrađen vrtić „Leptirić”. Polako se širila mreža vrtića. Usledila je gradnja vrtića „Mladost“ na Ljubić keju, vrtića „Kolibri“ u Kulinovcima, a kasnije i vrtića „Biseri“ na Ljubić keju. U toku 2004. godini otvoren je vrtić „Đurđevak“ u Prijevoru (izvršena adaptacija), zatim „Dečji gaj“ u prigradskom naselju Lugovi i vrtić „Pčelica“ pri Osnovnoj školi u Slatini (izvršena adaptacija). Na seoskom području rade i vrtići „Zvončica“ u Mrčajevcima (sagrađen 2008.) i vrtić „Bubamara“ u Preljini (izvršena adaptacija). Poslednji 2011.g.) je sagrađen vrtić „Mali kapetan“ u centru grada.

Odlukom o osnivanju Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak, broj:06-46/11-1, od 21.juna 2011.g, osnovana je Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ Čačak, za obavljanje delatnosti u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta.

Naziv Ustanove je: Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ Čačak.
Sedište Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“: Čačak, Ulica Nemanjina bb.

Podelom na dve ustanove, Skupština grada Čačka, stvorila je uslove da se unapredi kvalitet vaspitno-obrazovnog rada, da se na ovaj način omogući raznovrsna ponuda programa za korisnike i da se poboljšaju uslovi u kojima se ostvaruje vaspitno-brazovni rad. Ovom podelom, stvara se mogućnost za bolju organizaciju u okviru svake ustanove i veću efikasnost u celokupnom radu (organizacija, realizacija i praćenje kvaliteta vaspitno-brazovnog rada, pripremanje i distribucija hrane, rad administrativno-pravne i tehničke službe).

Skupština grada Čačka, na sednici održanoj 30.januara, 31.januara i 4.februara 2013. godine, donela je Rešenje o imenovanju privremenog direktora Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak i imenovala Suzanu Simeunović, sa zadatkom da obavi sve poslove neophodne za osnivanje i početak rada Ustanove. Na istoj sednici doneta je
odluka o imenovanju privremenog upravnog odbora Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“.

Prema članu 30. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, „Ustanova može da počne sa radom i da obavlja delatnost obrazovanja i vaspitanja ako ispunjava
uslove za osnivanje i ima: 1) propisan prostor, opremu i nastavna sredstva; 2) vaspitače i stručne saradnike u radnom odnosu na neodređeno vreme; 3) obezbeđene higijensko
tehničke uslove“ i prema članu 32. istog Zakona „Ustanova može da počne sa radom kada se utvrdi da ispunjava uslove …i dobije rešenje o verifikaciji“. U skladu sa ovim:

 1. Privremeni Upravni odbor je doneo Predškolski program Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“, Čačak, 8.marta 2013.g;
 2. Privremeni Upravni odbor je doneo Statut Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“, 15.marta 2013.g; Skupština grada Čačka, dala je saglasnosta na Statut Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ na sednici održanoj 29.marta i 1. aprila 2013.g, broj: 06-48/13-I;
 3. Ministarstvo zdravlja, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za sanitarnu inspekciju izdalo je Potvrdu da su ispunjeni opšti sanitarni uslovi za obavljanje delatnosti vaspitanja i obrazovanja, broj 530-53-164/2013-10, od 26.marta 2013.g.
 4. Privremeni direktor je uradio Zahtev za verifikaciju sa Elaboratom o ispunjenosti uslova za osnivanje i rad Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ i predato je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih, 26.marta 2013.g.
 5. Privremeni direktor je učestvovao u izradi Deobnog bilansa – sredstava prema stanju na dan 31.12.2012.g, koji je urađen tokom aprila i maja meseca 2013.g.
 6. Gradska uprava za inspekcijski nadzor, Prosvetna inspekcija grada Čačak izvršila je 29.05.2013.g. pregled Ustanove radi utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za osnivanje i rad;
 7. Privremeni direktor je na zahtev prosvetne inspekcije uradio Izveštaj o ispunjenosti uslova u Predškolskoj ustanovi „Moje detinjstvo“ za obavljanje predškolske delatnosti, 10.juna 2013.g;
 8. Prosvetna inspekcija grada Čačka je utvrdila da Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ ispunjava propisane uslove za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, na osnovu Izveštaja o itvrđivanju ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti i verifikaciju Predškolske ustanove, „Moje detinjstvo“, broj: 614-20/2013-IV-6-04, 11.juna 2013.g;
 9. Na osnovu Rešenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o verifikaciji Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak, za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, broj 022-05-8/2013-07 od 29.jula 2013. godine, podneta je Prijava za osnivanje i registraciju Privrednom sudu u Čačku, 31.jula 2013.g;
 10. Privredni sud u Čačku dana 31.7.2013.g. doneo je Rešenje za upis u sudski registar, u registracioni uložak br. 5-127-00 Privredni sud Čačak;

Skupština grada Čačka, na prvoj sednici u septembru mesecu 2013.g. donela je Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ (na osnovu zahteva i predloga tri predstavnika roditelja i tri predstavnika zaposlenih).

Od oktobra 2013.godine ustanova počinje da funkcioniše kao samostalno pravno lice.

USTANOVA DANAS: Predškolsku ustanovu “Moje detinjstvo“ danas sačinjava 11 objekata, od kojih se šest nalazi u užem i širem centru grada i pet na seoskom području.