Dečji vrtić „Mladost“

Vrtić „Mladost” počeo je sa radom 1977. godine. Nalazi se u blizini gradskog keja, na obali reke Zapadne Morave. Vrtić pohađaju deca uzrasta od 1 do 7 godina. Polaznici su raspoređeni u 7 vaspitnih grupa u celodnevnom boravku, od toga su 2 jaslene grupe i 5 vaspitnih grupa. U ovom objektu realizuje se i četvoročasovni pripremni predškolski program u 2 vaspitne grupe. U vrtiću o deci vode brigu 10 vaspitača, 4 medicinske sestre vaspitača, 2 vaspitača u četvoročasovnom PPP, kao i ostali zaposlenu u ovom objektu.

Površina objekta je 1350 m2, a dvorište je 500 m2 .