Vrtić „Mladost“

Vrtić „Mladost” počeo je sa radom 1977. godine. Nalazi se u blizini gradskog keja, na obali reke Zapadne Morave. Vrtić pohađaju deca uzrasta od 1 do 7 godina. Polaznici su raspoređeni u 7 vaspitnih grupa u celodnevnom boravku, od toga su 2 jaslene grupe i 5 vaspitnih grupa. U vrtiću o deci vode brigu 10 vaspitača, 4 medicinske sestre vaspitača, kao i ostali zaposlenu u ovom objeku. U objektu se nalazi i centralna kuhinja u kojoj se pripremaju obroci za još nekoliko vrtića. Površina objekta je 1350 m2, a dvorište je 500 m2 .
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Institutom za pedagogiju i andragogiju i UNICEF-om iz stedstava kredita Svedske banke , realizuje projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“. U izboru našeg vrtića pošlo se od toga da je u vrtiću „Mladost“ tokom pilotiranja novih osnova programa u periodu 2017-2018. godine postavljen temelj kvalitetne prakse u primeni novih osnova.
Određeno je pet dečjih vtića iz predškolskih ustavona na teritoriji Republike Srbije, koji su namenjeni za horizontalno učenje praktičara u primeni Osnova programa-Godine uzleta.
U prethodnom periodu, zaposleni vaspitači, medicinske seste vaspitači, stručni saradnici zajedno sa porodicom radili su na osmišljavanju, restruktuiranju, razvijanju i obogaćivanju sredine za učenje u kojoj deca borave.
Od avgusta meseca u vrtiću „Mladost“ koji je centar klaster realizuju se obuke „ZAJEDNIČKOG UČENjA MODELOVANjEM“ koje se ostvaruju tokom jednodevnog stručnog susreta. Stručni tim centra klastera čine vaspitači, medičinske sestre vaspitači, stručni saradnici i direktor.