Dečji vrtić „Bubamara“

Vrtić “Bubamara” otvoren je 28. мarta 2011. godine i nalazi se u Preljini. Vrtić Bubamara pohađaju deca uzrasta od 2 do 7 godina. Deca su raspoređena u 4 vaspitne grupe, od kojih je jedna starija jaslena grupa. U vrtiću se realizuje i četvoročasovni pripremni predškolski program u dve grupe, od kojih jedna grupa svoj rad realizuje u prostorijama vrtića a druga i u prostorijama škole u Preljini. U vrtiću je zaposeleno šest vaspitača, dve medicinske sestre vaspitača, dva vaspitača u četvoročasovnom PPP, jedna servirka i dve spremačice.