Čuvam moju planetu

Realizacija ekološkog projekta „Čuvam moju planetu“ odvija se pod pokroviteljstvom Skupštine grada Čačka. Na nivou lokalne zajednice 2004.g. pokrenut je LEAP – lokalni ekološki akcioni plan, uz učešće svih relevantnih institucija. Lokalna zajednica prepoznala je važnost i značaj upoznavanja dece na najranijem uzrastu sa zaštitom životne sredine i započela finansiranje predškolskih ustanova. Osnivanjem Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ nastavljena je realizacija ekološkog projekta koji je započet 2004.g. u okviru PU „Radost“.

Tim za realizaciju projekta „Čuvam moju planetu“ podeljen je na dva tima:

  • Edukativni tim
  • Promotivni tim

Projektom su obuhvaćena deca starijih i predškolskih grupa celodnevnog i poludnevnog boravka.

Opšti cilj projekta je izgrađivanje pozitivnog stava prema životnoj sredini, prirodi, zdravom načinu života, odnosno život u skladu sa prirodnim okruženjem.

Specifični ciljevi su:

  • ispitivanje nivoa ekološkog znanja dece predškolskog uzrasta
  • proširivanje znanja dece o značaju očuvanja životne sredine
  • uključivanje dece u što veći broj akcija – javnih manifestacija, koje imaju za cilj očuvanje životne sredine
  • podizanje nivoa svesti kod vaspitača o potrebi zaštite životne sredine i prirode sa stanovišta najnovijih saznanja u oblasti unapređivanja životne sredine, očuvanja biodiverziteta i održivog razvoja
  • osposobljavanje vaspitača za korišćenje saznanja iz oblasti zaštite životne sredine kako bi radili na problemima zaštite životne sredine.
  • aktivno uključivanje članova porodice u projektne aktivnosti. Edukacija porodice i formiranje svesti o značaju i korisnosti života u skladu sa prirodom
  • animiranje lokalne zajednice i promovisanje ekoloških vrednosti

Neke od aktivnosti koje se realizuju u našim vrtićima: ekološke radionice, istraživačke aktivnosti, interaktivne priče, dramatizacije, sakupljanje ambalaže, izleti, ekološke patrole, ekološke izložbe, izrada promotivnog materijala, tradicionalne manifestacije Eko fest i Eko karneval.

Koordinator projekta: Svetlana Janković

Koordinator edukativnog tima: Gordana Sjeničić

Koordinator promotivnog tima: Andrea Lazović