Jutarnje vežbanje / 1. deo

Jutarnje vežbanje / 2. deo

Vežbice sa loptom

Vežbice sa štapovima

Vežbice sa štapićima / 1. deo

Vežbice sa štapićima / 2. deo

Vežbice sa obručevima / 1. deo

Vežbice sa obručevima / 2. deo

Vežbice za ravna stopala

Vežbice za X i O noge

Vežbice za kifozu i lordozu / 1. deo

Vežbice za kifozu i lordozu / 2. deo

Vežbice sa elastičnim trakama / 1. deo

Vežbice sa elastičnim trakama / 2. deo

Vežbice sa vetrenjačama

Vežbice za startnu brzinu

Pokret i govor, analiza početnog glasa

Pokret i govor, analiza i sinteza glasova

Pokret i govor, usvajanje pojma broja sakupljanje čepića

Pokret i govor, usvajanje pojma broja bacanje kocke