Dečji vrtić „Mali kapetan“

Vrtić „Mali kapetan“ otvoren je u martu 2011. godine i predstavlja jedan od najvećih objekata te vrste u Srbiji. Njegov izgled neodoljivo podseća na brod, pa je tako i dobio ime. Nadamo se da će svako od 450 – oro dece smeštenih u šest jaslenih i 12 vrtićskih grupa jednoga dana postati veliki kapetani nekog broda i da će ga sa sigurnošću voditi u mirnu luku. Da bi deca postala dobri ljudi, pomažu im 24 vaspitača i 12 medicinskih sestara, kao i ostali zaposleni u ovom objektu.

Pored redovnog rada, realizuju se i programi NTC sistem učenja za predškolski uzrast, program Aflatot, Narodna tradicija, projekat Čuvam moju planetu. U sklopu objekta je velika fiskulturna sala, u kojoj se, pored svakodnevnih aktivnosti, održava i Školica sporta u popodnevnim satima. U Malom kapetanu dva puta nedeljno borave, uče i igraju se i deca u okviru Vrtića bez granica. Želimo da u potpunosti iskoristimo prostor koji nam je na raspolaganju, tako da ćemo u narednom periodu obogatiti rad novim sadržajima.