Engleski jezik

SPECIJALIZOVANI KURSEVI

U ponudi Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ su specijalizovani kursevi usmereni na razvijanje sposobnosti i veština u različitim oblastima kao što su: sport, umetnost i strani jezik (engleski jezik, karate, folklor, ples i sl.).

KURS ENGLESKOG JEZIKA ZA PREDŠKOLCE

Engleski jezik za predškolce je specijalizovani kurs iz stranog jezika, koji se realizuje po Oksford metodi. Cilj programa je usvajanje jezika kroz igru i zabavne sadržaje. Program se realizuje za decu starijih i predškolskih grupa (ukupno 40 grupa). Nedeljni fond časova iznosi jedan čas po grupi, a časovi se realizuju u vreme boravka dece u vrtiću (od septembra do juna). Program engleskog jezika finansiran je iz budžeta grada Čačka i besplatan je. Program realizuju licencirani profesori engleskog jezika sa iskustvom u radu sa decom predškolskog uzrasta iz KOC “Kosta Novaković“ do januara 2016.godine.