Organizaciona struktura

ORGANIZACIONA STRUKTURA USTANOVE

Ustanova obavlja delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja u okviru 11 objekata, odnosno organizacionih delova koji su utvrđeni Statutom.

        Organizacioni delovi/objekti su:

 1. objekat „Mali kapetan“, ul.Nemanjina bb;
 2. objekat „Biseri”, ul. Njegoševa bb;
 3. objekat „Mladost”, ul.Knićaninova 30;
 4. objekat „Zvončica” Mrčajevci bb;
 5. objekat „Kolibri”, ul. Dr.Dragiše Mišović bb;
 6. objekat „Leptirić”, ul.Nemanjina br.78;
 7. objekat „Poletarac”, ul. Hajduk Veljkova br.9;
 8. objekat „Đurđevak”, Prijevor bb;
 9. objekat „Dečji gaj”, ul.Aleksandra Savića 35/1;
 10. objekat „Pčelica”, Slatina bb i
 11. objekat „Bubamara“, Preljina bb.

Unutar organizacionih delova obrazuju se organizacione jedinice prema poslovima koji zahtevaju neposrednu povezanost i organizacionu posebnost.

Kao osnovne organizacione jedinice u Ustanovi obrazuju se službe koje obuhvataju određena radna mesta.

Organizaciona jedinica/služba

 1. Služba unapređenja vaspitno-obrazovnog rada
 2. Služba vaspitno-obrazovnog rada, serviranja obroka i održavanja higijene objekata
 3. Služba pripremnog predškolskog programa u poludnevnom boravku i posebnih programa
 4. Služba preventivne zdravstvene zaštite i nege dece
 5. Služba unapređenja, planiranja i organizacije ishrane
 6. Služba tehničkog održavanja, nabavke, transporta i ostalih poslova podrške
 7. Služba opštih pravnih, kadrovskih i poslova javnih nabavki
 8. Služba ekonomsko-finansijskih i računovodstvenih poslova

U sedištu ustanove su zajedničke službe koje obavljaju poslove za sve organizacione jedinice: Služba unapređenja vaspitno-obrazovnog rada, Služba opštih pravnih, kadrovskih i poslova javnih nabavki i Služba ekonomsko-finansijskih i računovodstvenih poslova. Službom ekonomsko-finansijskih i računovodstvenih poslova rukovodi rukovodilac finansijsko – računovodstvenih poslova. Službom opštih pravnih, kadrovskih i poslova javnih nabavki rukovodi sekretar. Služba unapređenja vaspitno-obrazovnog rada ima dva stručna saradnika psihologa, dva stručna sradnika pedagoga, 2 stručna saradnika logopeda i 1 stručnog saradnika pedagoga fizičke kulture.

Sedištu ustanove pripadaju službe koje obavljaju poslove za sve organizacione jedinice: Služba preventivne zdravstvene zaštite dece i Služba tehničkog održavanja, nabavke, transporta i ostalih poslova podrške. Službom preventivne zdravstvene zaštite i nege dece rukovodi saradnik za unapređivanje preventivne zdravstvene zaštite. Službom tehničkog održavanja, nabavke, transporta i ostalih poslova podrške rukovodi vozač-rukovodilac.

U Službi preventivne zdravstvene zaštite i nege dece poslovi radnog mesta Saradnik za unapređivanje preventivne zdravstvene zaštite se obavljaju u objektu „Mali kapetan“ i po potrebi u svim organizacionim jedinicama, a poslove radnog mesta Saradnik- medicinska sestra za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu po jedan izvršilac obavlja za potrebe objekata ustanove.

Poslovi radnog mesta vaspitač u pripremnoj predškolskoj grupi- poludnevni boravak obavljaju se u objektima ustanove i u prostorijama osnovnih škola.

Ustanova organizuje pripremni predškolski program u poludnevnom boravku i posebne programe u prostorijama osnovnih škola:

 1. „Branislav Petrović“ Slatina;
 2. „Branislav Petrović“ Slatina – izdvojeno odeljenje Kačučice;
 3. „Tatomir Anđelić“ Mrčajevci- izdvojeno odeljenje Katrga;
 4. „Tatomir Anđelić“ Mrčajevci izdvojeno odeljenje Mojsinje;
 5. „Tatomir Anđelić“ Mrčajevci- izdvojeno odeljenje Vujetinci;
 6. „Tatomir Anđelić“ Mrčajevci- izdvojeno odeljenje Ostra;
 7. „Tanasko Rajić“ Čačak- izdvojeno odeljenje Ljubić selo;
 8. „Đeneral Marko. Đ. Katanić“ Bresnica;
 9. „Preljina“;
 10. „Preljina“- odeljenje Rakova;
 11. „Preljina“- izdvojeno odeljenje Prislonica i
 12. „Vladislav Petković Dis“ Zablaće.

Služba vaspitno-obrazovnog rada, serviranja obroka i održavanja higijene objekata je organizovana u 11 objekata. U okviru Službe unapređenja, planiranja i organizacije ishrane u objektima „Mladost” i „Zvončica“ se nalaze proizvodne kuhinje koje pripremaju hranu za decu koja se distribuira svim ostalim objektima. Saradnik za ishranu nutricionista planira, organizuje i prati ostvarivanje programa ishrane dece i vrši kontrolu pravilnog čuvanja i upotrebe namirnica, pripreme, distribucije i serviranja obroka u proizvodnim i priručnim kuhinjama.  Službom unapređenja, planiranja i organizacije ishrane rukovode: na poslovima unapređenja- saradnik za ishranu nutricionista, a na poslovima planiranja i organizacije ishrane-glavni kuvari.