Godine uzleta - pilotiranje Novih osnova programa

PU „Moje detinjstvo“ učestvuje u realizaciji projekta “Pilotiranje nacrta Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Godine uzleta“, koji se realizuje u partnerstvu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, UNICEF i Insitituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta. Trajanje projektnih aktivnosti je od oktobra 2016. do aprila 2018. godine.
Cilj projekta je ostvarivanje pretpostavki za implementaciju Novih osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji.
Učešćem u projektu naša ustanova zajedno sa još dve predškolske ustanove će dati značajan doprinos u pilotiranju i finalizaciji dokumenta Osnova programa i njegovoj primeni u razvijanju programa u vrtiću. Navedena tri vrtića koja su uključena u projekat imaće mogućnost da postanu primeri dobre prakse za implementaciju Osnova programa i potencijalni model centri.
Za potrebe realizacije projektnih aktivnosti stručni tim ustanove sačinio je operativni plan aktivnosti i pored članova tima definisao i načine organizacije rada.