Raspored dnevnih aktivnosti

CELODNEVNI OBLIK RADA

  • dolazak dece od 6 do 8 časova,
  • jutarnje telesno vežbanje 7,30 – 7,45 časova,
  • lična higijena i doručak 8 – 8,30 časova,
  • aktivnosti (usmerene, slobodne, na otvorenom) 8,30 – 10,45 časova,
  • lična higijena i ručak od 10,45 – 11,30 časova,
  • spavanje od 11,30 – 13,45 (14) časova u zavisnosti od uzrasta dece,
  • užina u 14 časova, nakon toka slede aktivnosti po izboru dece i odlazak dece kući do 17 časova.

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U ČETVOROČASOVNOM TRAJANJU

Za decu u četvoročasovnom pripremnom predškolskom programu, program se realizuje od 01. septembra do juna meseca i prati kalendar školskih dešavanja – raspuste, obeležavanje značajnijih datuma.

Četvoročasovni pripremni predškolski program realizuje se na seoskom području (van sedišta ustanove) u periodu od 7,30 do 11,30, a na gradskom području (u sedištu ustanove) u periodu od 15,30 do 19,30.