Arheološka početnica

U Ustanovi se realizuje i specijalizovani programi posebnih oblasti vaspitno-obrazovnog rada, u trajanju od dva sata:

ARHEOLOŠKA POČETNICA

Arheološka početnica je specijalizovani program u trajanju od dva sata. To je program posebnih oblasti (nauka i kultura) vaspitno–obrazovnog rada, odnosno program koji ima za cilj stimulisanje celovitog razvoja dece, pružanjem mogućnosti za socijalizaciju i pružanje podrške za razvoj posebnih sklonosti i interesovanja u skladu sa psihofizičkim mogućnostima dece.

Program se zasniva na socio-kulturnoj teoriji učenja, sociologiji detinjstva i poststrukturalizma.

Ideja da deci ponudimo baš navedeni program prositekla je iz činjenice da se tokom avgusta i oktobra meseca u našem gradu dešavaju dva značajna događaja – arheološka iskopavanja na lokalitetima Gradina (vizantijsko nalazište u neposrednoj blizini grada), kao i na lokalitetu koji se nalazi u samom centru grada (u dvorištu Čačanske gimnazije).Učinilo nam se zanimljivim da zajedno sa decom, saradnicima iz Narodnog muzeja koji su uključeni u projekat i članovima porodice, krenemo u avanturu istraživanja i da svi zajedno gradimo naš osoben i autentičan program, kroz uzajamne veze odnosa, dobrobiti i delanja u našoj zajednici – da svi budemo jedna zajednica učenja, podstaknuta aktuelnim i značajnim događajem koji se dešava u našem gradu. Ideja je prihvaćena od strane saradnika iz Narodnog muzeja koji su zajedno sa nama učestvovali u izradi skice “okvira“ programa. Program sadrži 12 radionica u trajanju od 2 sata. Sve radionice se realizuju u autentičnom prostoru Narodnog muzeja – laboratoriji za konzervaciju, izložbenom prostoru i arheološkim nalazištima.

Progrmom su obuhvaćena dece jedne starije vaspitne grupe vrtića „Mladost“, njihovi roditelji i vaspitači Zorica Komarica i Nataša Milojević.

Program se realizuje od novembra 2015.g.

Saradnici na programu su: Aleksandra Gojgić, arheolog Narodnog muzeja i Slobodan Bogojević, konzervator Narodnog muzeja.

U radnoj 2015/2016.g. planirana je i realizacija programa PRIČE O ČAČKU.