Pripremni predškolski program

Za decu u četvoročasovnom pripremnom predškolskom programu, program se realizuje od 01. septembra do juna meseca i prati kalendar školskih dešavanja – raspuste, obeležavanje značajnijih datuma.

Četvoročasovni pripremni predškolski program realizuje se na seoskom području (van sedišta ustanove) u periodu od 7,30 do 11,30, a na gradskom području (u sedištu ustanove) u periodu od 15,30 do 19,30.