Arhiva - Upis 2021

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ
КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА РAДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

У Предшколску установу „Моје детињство“

Конкурс за пријем деце за радну 2021/2022. годину почиње 05. априла 2021.године и трајe до 19. априла 2021.године.

И ове године, грађани Чачка могу на електронски и бесплатан начин да пријаве децу за упис у предшколску установу „Моје детињство“, преко портала еУправа.

  Електронско подношење пријаве врши се једноставним попуњавањем online обрасца на порталу Еуправе, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају захваљујући порталу Еуправе.

Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе Захтев преко портала, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити преко Портала/мејлом о даљим корацима.

Родитељи/законски заступници достављају допуну документације на мејл konkurs.upis@gmail.com тако што документа скенирају и под именом и презименом детета за које се конкурише и деловодним бројем који добију од Установе, након послатог захтева преко портала Е управе.

Све додатне информације можете добити на сајту ПУ „Моје детињство“ Чачак www.mojedetinjstvo.edu.rs.

Изузетно, захтев за упис детета са потребном документацијом  можете предати  лично сваког радног дана, од 05. до 19. априла, искључиво у времену од 10.00 до 14.00,  у објекту „Мали капетан“, Немањина бр. 60, уз поштовања свих противепидемијских мера. Лица која улазе у објекат морају носити маску и одржавати дистанцу.

Родитељи који први пут подносе захтев за упис детета у вртић, неопходно је да конкуришу у обе предшколске установе, благовремено и са потпуном документацијом, како би стекли услов за пријем односно остварили право на субвенцију града Чачка.

Јавни позив за упис у припремни предшколски програм у трајању од четири сата дневно у предшколску установу  биће обављен на порталу Еуправе, након завршеног Конкурса за пријем деце у предшколску установу у целодневни боравак. Јавни позив ће трајати од од 20.04.2021. године до 14.05.2021. године.