Подршка породици-„Школа за родитеље“

„Школа за родитеље“-циклус”Родитељство“

Циклус Родитељство ,реализован је у периоду од  5.11.2019.г. до 11.12.2019.г. Циклус о родитељству састоји се од пет радионица и за разлику од вредносно неутралне позиције у претходним циклусима, овде је плански уведен експлицитан вредносни модел  „родитеља са ауторитетом“ уз темељну  анализу позитивних последица које оваква родитељска позиција производи на психо-социјални развој детета и процес изграђивања квалитетне релације родитељ-дете. Ауторитет родитеља је један од најсигурнијих емпиријских валидационих критеријума за ниво личне, породичне, брачне и родитељске компетенције.

Теме радионица из циклуса родитељства су: Планирано или жељено родитељство и партнерско родитељство; Васпитање и васпитни стилови; Родитељска моћ: награде и казне; Однос родитељ-дете: позиција моћи; Однос родитељ-дете: неизбежни сукоби; Неизбежни сукоби: родитељ-победник; Неизбежни сукоби: побеђени родитељ; Неизбежни сукоби: благ али одлучан родитељ; Успешна( или неуспешна) решења; Прихватање детета Родитељство се учи; Евалуација програма:Подела диплома

Теме којима се група бавила биле су :

„Планирано или жељено родитељство и партнерско родитељство“;“ Васпитање и васпитни стилови; Родитељска моћ: награде и казне; Однос родитељ-дете: позиција моћи“; „Однос родитељ-дете: неизбежни сукоби; Неизбежни сукоби: родитељ-победник; Неизбежни сукоби: побеђени родитељ“;“ Неизбежни сукоби: благ али одлучан родитељ; Успешна( или неуспешна) решења; Прихватање детета Родитељство се учи; Евалуација програма:Подела диплома“.

Кроз радионице из овог циклуса полазници су као и у претходним циклусима кроз активно учешће и размене на нивоу групе имали прилику да освесте своја искства и размене их са другима,као и да стекну нова знања везано за наведене теме.

Коментари и увиди полазника након завршеног циклуса о циклуса Родитељство:

Теме из циклуса Родитељство су ни биле значајне јер сам добила нове технике и могућност да вежбамо кроз конкретне примере и тако боље разумемо дечије потребе“

„Мени је био важан увид да родитељи и васпитач мора континуирано да се васпитава“

„Мислим да је овакав начин рада и програм Школе значајан јер смо имали прилику да са другим родитељима разменимо искуства и мишљења и да чујемо једни друге“

„Одличне радионице са доста решења за конкретне ситуације“

„Помогло ми је да се утврдим у уверењу да постепеним променама себе и применом стечених знања јачају и унапређују своју родитељску улогу“