EKO ŠKOLA

U toku meseca septembra vrtić “Kolibri” prikljičio se mreži vrtića koji realizuju međunarodni projekat “Eko škola”. Eko škole predstavljaju mrežu vaspitno-obrazovnih institucija koje podstiču mlade ljude da se aktivno uključe u brigu o životnoj sredini.

Zajedno sa decom se dogovaramo i crtamo naš logo Eko škole. 

Naša vizija je da unapredimo životnu sredinu u okviru vrtića i njegovog okruženja uz očuvanje kulturnih i urbanih vrednosti, kao i da razvijamo svest kod dece, roditelja i zaposlenih o značaju očuvanja i unapređenja životne sredine gde će svi uzeti aktivno učešće.

U zajedničkom prostoru vrtića formiran je Eko kutak u kom se nalazi stalni i promenljivi pano koji sadrže sve potrebne informacije šta se realizovalo u okviru projekta u toku tog meseca.

U narednom periodu planirano je formiranje eko bašte u dvorištu vrtića, gde ćemo gajiti povrće i lekovito bilje.

REALIZOVANE AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA „EKO ŠKOLA“

U okviru realizacije programa „Eko škole“ u prethodnim mesecima obeleženi su važni datumi iz ekološkog kalendari kalendara zdravlja. Uspostavili smo saradnju sa lokalnom zajednicom.

U saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, obeleležili smo Svetski dan zdrave hrane i dan čistih ruku.

Svetski dan jabuke obeležili smo u saradnji sa Institutom za voćarstvo, gde smo u dvorištu vrtića posadili jabuke (Kožaru i Čadel).

Od društva ljubitelja ptica „Sove na oprezu“ na poklon dobijamo presu za PET ambalažu, koju ćemo u narednom periodu koristiti za odlaganje PET ambalaže u saradnji sa roditeljima.

Ostvarili smo saradnju sa JKP „Komunalac“ od kojih smo dobili na poklon kutije za odlaganje suvog otpada kao i kese za odlaganje istog.

Zajedno sa preventivnom službom naše ustanove i Zavodom za javno zdravlje obeležili smo „Nacionalni dan bez duvanskog dima“.

U narednom periodu nastavićemo saradnju i sa drugim institucijama u lokalnoj zajednici, a sve u cilju unapređenja zaštite životne sredine i održivog razvoja.