Подршка породици-„Школа за родитеље“

 

„Школа за родитеље“-циклус”Дете

У периоду од …октобра до 5 новембра, настављено је са реализацијом програмских активности у оквиру тематског блока „Дете“.

Циклус о детету обухвата два основна проблемска круга: прво, сагледавање положаја детета у породици и особеног сиблинг подсистема у контексту целовитог породичног система и друго, разумевање основних потреба детета, развојно психолошких карактеристика и основних развојно психолошких проблема који се јављају на релацији  квалитетних и трајних интеракција родитељ-дете.Циклус ће се реализовати кроз три радионице.

 

Теме којима се група бавила биле су :

У овом блоку  реализоване су 3 радионице са следећим темама:

1.Положај детета у породици; Дечје потребе; Дечја слика света; 2/ Деца која задају бриге,проблеми детета и како их решавати 3/ Школски успеси и неуспеси; Адолесценција-на путу ка одраслости; Развод брака;крај као нови почетак

 

Кроз радионице из овог циклуса полазници су као и у претходним циклусима кроз активно учешће и размене на нивоу групе имали прилику да освесте своја искства и размене их са другима,као и да стекну нова знања везано за наведене теме.

 

Коментари и увиди полазника након завршеног циклуса о циклуса Дете:

„У циклусу  Дете најзаинимљивија тема била је: „Деца која задају бриге“,“Проблеми детета и како их решавати“.

 „Ове теме из циклуса Дете су веома значајне за нас као родитеље.Веома нам је помогло као родитељима да препознамо узроке за нека понашања деце које нама родитељима задају бриге“

„Мислим да је овакав начин рада и програм Школе значајан јер смо имали прилику да са другим родитељима разменимо искуства и мишења и да чујемо да и други родитељи имају исте проблеме као ми.“

„Битно је што смо кроз конкретне ситуације могли да решимо неке проблеме и размишљамо о нашим начинима поступања у односу на децу,али и да добијемо одређене информације и знања од психолога“

„Мислим да због значаја теме би овим питањима/проблеми деце/,могли да се бавимо дуже“

Због значаја наведених тема и потребе полазника да добију више знања водитељски тим је организовао још једну додатну радионицу и обезбедио полазницима школе додатну литературу.

 Сви заинтересовани родитељи на сајту ПУ Моје детињство www.mojedetinjstvo.edu.rs  могли су  преузети приручник „Успешан родитељ“, који се бави неким од најзначајнијих проблема деце који се јављају на раном узрасту.