ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ

Тим вртића „Младост“, је заједно са стручним сарадницима и директором, учествовао  у пилотирању нових Основа програма васпитања и образовања „Године узлета“ током 2017.и 2018. године.

          Као вртић који развија квалитетну праксу у примени Нових основа програма, од септембра 2022.године вртић „Младост“ је ЗУМ центар – центар ЗАЈЕДНИЧКОГ УЧЕЊА МОДЕЛОВАЊЕМ практичара предшколских установа Србије.

            На позив Савеза удружења васпитача Србије, тим вртића „Младост“ је припремио стручни рад са приказом видео филма „Један дан у вртићу“. У филму представљамо  заједничко живљење деце и одраслих које се заснива на поверењу, уважавању, размени и узајамној подршци током боравка у вртићу.

Трудимо се да простор нашег вртића шаље поруку родитељима да су они добродошли, прихваћени, уважени, али и да их позива да се у простору задржавају и играју заједно са децом: од самог уласка у вртић, преко простора за породицу али и бројних информација из локалне заједнице и културног живота нашег града.

Простор нашег вртића је отворен за различите начине сусретања и заједничког учешћа деце и одраслих у ком се искуство гради кроз учење, где свако дете има прилику да се изрази на себи својствен начин учествујући у истраживању заједно са вршњацима.  У филму су видљиве скице, мапе, шеме, фотографије, различите слике које дају деци прилику за различите начине учешћа и учења.

Заједнички простори су места сусретања деце и васпитача из свих васпитних група, где се деца боље упознају, заједно играју, истражују, развијају идеје, испробавају, уче једни од других и бораве у њима током целог дана, у различитим временским периодима. Простор опремамо кроз пројекте и заједничке акције деце, родитеља и васпитача. Продукти из пројекта налазе се, како у простору собе, заједничким просторима, тако и у дворишту вртића. У филму су видљиви продукти из пројекта:

  • „Камен“ чији је продукт чесма,
  • радионица, перионица, трактор су продукти из пројекта „Брзиноград“,
  • кућа на дрвету је из пројекта „Кућица“.
  • На иницијативу родитеља настао је пешчаник који је у пројекту „Како наћи закопано“ променио намену у археолошко налазиште.

 Временом се продукти надограђују и мењају намену, и користе у другим пројектима на другачији начин. Тако стварамо континуитет у игри и истраживању како у простору собе, тако и у заједничким просторима унутар вртића и на отвореном.

Кроз живото-практичне  ситуације  градимо  односе, развијамио  симболичко изражавање, подстичемо самосталност и одговорност. У филму су представљени ритуали аутентични за сваку групу.

Трудили смо се да кроз филм представимо игру која је отворена, вођена и проширена, где васпитач заједно са децом организује, планира и истражује али и активно учествујемо у самој игри. Васпитач обезбеђујемо деци довољно времена за игру и истраживање, на различитим местима у вртићу и локалној заједници. Ресурси и места у локалној заједници доприносе дечијој упитаности, доживљајима, развијању нових идеја, стицању нових сазнања и искуства. У локалну заједнуцу одлазио са унапред припремљеним питањима на која тражимо одговор.

Стручни рад и филм „Један дан у вртићу“ су представљени 20.октобра у Врњачкој Бањи, на стручном сусрету васпитача ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ „Аутентичне ситуације у вртићу и ван њега као покретач игре и истраживања“. Представиле су га: Ана Теофиловић и Наталија Милошевић, васпитачи и директор Сузана Симеуновић.

На захтев колегиница из других предшколских усатнова, објављујемо филм и на нашем сајту, одакле га могу погледати сви заинтереосвани практичари. Надамо се да ће им помоћи у њиховом раду.

Хвала Савезу удружења васпитача Србије на поверењу!