Република Србија
Предшколска установа „Моје детињство“
Број: 1446
Датум:16.03.2020.година
Улица Немањина бб,Чачак
pu.mojedetinjstvo@gmail.com

На основу члана 126 став 4 тач 13 Закона о основама система образовања и вапитања („Сл.гласник РС“ бр.88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 27/2018-др.закон и 6/2020) и чл.52 ст.3 тач.11 Статута Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак бр.663 од 06.02.2020.године директор доноси:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О прекиду рада Предшколске установе „Моје детињство“Чачак, до даљњег.

Образложење

Дана 16.03.2020.године Градски штаб за ванредне ситуације града Чачка у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања Председника републике, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије донео је више наредби које треба да допринесу спречавању, сузбијању и гашењу епидемије Covid 19 на територији града.

Напред наведеном наредбом све средње и основне школе као и предшколске установе на територији града Чачка прекидају рад 16.03.2020.године.

Прекид ће трајати до даљњег а родитељи и запослени биће благовремено обавештени о почетку рада.

Директор Сузана Симеуновић