Учесници:

  • ПУ “Чукарица“ Београд
  • ПУ“Маслачак“ Сјеница
  • ПУ“Миша Цвијовић“ Пријепоље
  • ПУ “Наше дете“ Шабац
  • ПУ“Наша Радост“ Блаце
  • ПУ“Цветић“Кнић

Током месеца децмбра реализоване су две обуке, на којима је присуствовало 59 учесника.

Питања која су се током дискусије отворила су била основ за даља преиспитивање и размену:

      1.Колико су нам у развијању програма помогли заједнички састанци?

      2.Који су се отпори, изазови и дилеме јавили током развијања основа програма?

       3.Разумевање учешћа породице? Видљивост учешћа породице

      4.Развијање ране писмености у Основама програма; Припрема за школу и развијање ране писмености

      5.Разумевање повода и провокације.

      6.Колико пројеката може да се развије у јаслицама, обзиром да адаптација дуго траје?

      7.Разумевање учешћа васпитача, стратегије васпитача…

            

      Сусрет тимови препознају као веома значајан за све учеснике, јер су имали прилику да виде како изгледа један реалан програм у складу са „Годинама узлета“и да размене недоумице које су имали са колегама. Сусрет са колегама је прилика да уче и да је мотивишући за даљи рад и промену сопстевене праксе.

       Посебно истичу атмосферу током посете, гостопримство, добродошлицу, љубазност домаћина, отвореност у комуникацији и спремност да се стрпљиво одговори на сва њихова питања и недоумице, као и да је била изаразито мотивишућа за даљи рад и развиајње сопствене рпаксе. На другом месту истичу да им је посета значила јер је имала едукативни значај-да су стекли нова знања и добили нове идеје, покренули увиде.

Осим наведеног, увиди посетиоца се односе и на запажања да је обука била прилика да поново схвате значај заједништва и тимског рада за развијање Основа и колико је битно да је видљива професионалност,стручност и компетентност практичара. Учесници истичу да им је јак утисак оставио простор који је брижљиво осмишљаван и грађен кроз заједничку сарадњу /посебно заједнички простор дворишта/.