Обука „Учимо заједно у примени Нових основа – Године узлета“

Током месеца новембра 2022.године, реализоване су две обуке за 60 практичара из предшколских установа: ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац и ПУ „Раковица“ Раковица, ПУ „Наше дете“ Врање, ПУ „Ђулићи“ Зајечар и ПУ“Радост“,Врњачка Бања.

 Тимови препознају обуку као веома значано искуство, јер су имали прилику да виде како изгледа један реалан програм у складу са „Годинама узлета“и да размене са колегама недоумице и питања која су им се јављала током имплементациј Нових основа програма. Посета им је значила јер су добили инспирацију за даље развијање професионалне праксе. Посетиоци су мишења да су кроз посету и рад тима успели и да појачају своју личну мотивацију за даље развијање реалног програма у пракси својих вртића и лични  професионални развој /“наводи се да су оснажени, мотивисани за даљи рад, истичу корисност и значај посете која је пуна идеја,увида и садржаја који ће им помоћи у раду“/.

Увиди посетиоца се односе и на запажања да је обука била прилика за заједничко учење, да су препознали доборобит за све присутне, да су препознали мотивисаност нашег тима за даље промене и учење, поседовање стручности, знања и искустава домаћина, јасност и прецизност у њиховом излагању и умеће у преношењу знања и искуства које су стекли/ово се наводи за све улоге/, видљивост развијања реалног програма,као и  добруорганизацију и ток посете.

 Питања која су посетиоци постављали су организована у теме око којих је вођена дискусија. Неке од тема биле су: промена улоге васпитача и истраживање васпитача у интегрисаном приступу учењу, разумевање документовања и његове сврхе, посебно праћење дечијег учења и развоја, разумевање учења у програму /инегрисан приступ учењу и његова видљивост кроз пројекте, видљивост повезаности игре и учења/, различити начини учешћа деце, повезаност са локалном заједницом.