Обука „Учимо заједно у примени Нових основа – Године узлета“

Током месеца октобра 2022.године, реализоване су две обуке, за 60 практичара из предшколских установа:ПУ „Пионир“ Јагодина, ПУ „Младост“ Нови Пазар, ПУ „Милка Диманић“ Власотинце, ПУ „Сунце“ Горњи Милановац, ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац.

Учесници процењују да су након обуке добили инспирацију и мотивацију за даље развијање реалног програма у својој пракси и лични професионални развој, истичу корисност и значај посете којом су добили пуно идеја, увида. Такође, истичу инспиративан заједнички простор, посебно простор на отвореном.

Као посебно корисно, учесници истичу да су током обуке имали  прилику за заједничко учење, промишљање и да су професионално оснажени за даљи рад у развијању реалног програма.  Тимови су током обуке  препознали спремност својих чланова тима за даље промене.

Учесници обуке у највећој мери препознају едукативни значај обуке, да су током обуке добили мноштво идеја за уређње дворишта и других простора вртића, успели да препознају везу између теоријских поставки Основа програма и видљивости у  развијању реалног програма. Такође, учесници истичу да су током обуке стекли бројне увиде о соптвеној пракси, потребу за сталним промишљањем и променом парадигме.

Учесници обуке такође истичу компетентност домаћина, верно моделовање концепције, као и видљивост заједништва, тимског рада и међусобне подршке свих чланова тима. Поред тога, учесници препознају поседовање стручности, знања и искустава домаћина, јасност и прецизност у њиховом излагању и умеће у преношењу знања и искуства које су стекли.