Počela sa radom „Škola za roditelje“

Od utorka 10 septembra u vrtiću“Mali kapetan“ je počeo sa realizacijom socio-edukativni program“Škola za roditelje“.

Program predstavlja jednu od projektnih aktivnosti koje sprovodi Savet za populacionu politiku Grada Čačka pod pokroviteljstvom kabineta Ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije.

Tokom septemmbra su realizovane radionice iz ciklusa o Porodici:

1/Porodični sistem, ili šta je porodica? Porodični ciklusi; 2/Obične porodice – funkcionalni i disfunkcionalni porodični obrasci;
Kroz ove radionice polaznici su imali priliku da na interaktivan način kroz razmene:

*razvijaju osetljivost za prepoznavanje i razumevanje suštine porodičnog života, osnovnih porodičnih snaga, mehanizama porodičnog života (rasporeda moći, kontrole, komunikacije )

*sticanje znanja i upoznavanje sa razvojnim ciklusima porodice kao i hronologijom porodičnog života uz razumevanje mehanizama prenošenja porodičnih obrazaca i konteksta funkcionalnih i disfunkcionalnih modela porodice.

Komentari polaznika nakon završenog ciklusa o ciklusa o Porodici:

„Dopada mi se, jer sam kroz praktične primere prepoznao situacije iz naše porodice, kao i načine kako ih rešavati.“

„Dobili smo dovoljno korisnih informacija, ali mislim da bi i mladi koji planiraju brak i porodicu morali da pohađaju ovu školu“

„Dolazak u školu za roditelja je pokrenuo preispitivanje i pokrenuo na razmišljanje o tome kako da postupamo ili reagujemo u određenoj situaciji“.