Предшколска онлајн заједница – учимо и мењамо праксу

ПУ „Моје детињство“ учествује у пројекту Предшколска онлајн заједница – учимо и мењамо праксу који реализује ЦИП центар у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и под покровитељством МПНТР, од фебруара 2021.г.

У оквиру пројкта креиране су видео обуке за запоселене и брошуре за родитеље.