PRELIMINARNA RANG LISTA ZA ŠKOLSKU 2019/20.g.

Mali kapetan

Biseri

Mladost

Leptirić

Bubamara

Dečiji gaj

Pčelica

Zvončica

Đurđevak

Poletarac vrtić mlađa

Poletarac vrtić srednja

OBAVEŠTENJA

Obaveštenje o roku za žalbu

Obaveštenje Preventivna služba

Obaveštenje Roditeljski sastanak

Obaveštenje