„Škola za roditelje“-ciklus”Brak“

Tokom oktobra nastavljeno je sa realizacijom programskih aktivnosti.Otvorena je nova tematska celina u okviru koje je grupa radila na temama koje su vezane za „Brak“.

Teme kojima se grupa bavila bile su :
1/Brak ,izbor partnera,zasnivanje braka i paket očekivanja; 2/ Granice braka i bračni stilovi i funkcionalni i disfunkcionalni bračni obrasci: “Dobro funkcionisanje“

Kroz radionice iz ovog ciklusa polaznici su imali priliku da razmene svoja iskstva,steknu nova znanja i vezano za:

*razumevanje suštine bračnpog života,svrhe braka i osećanja u braku kao jedne od bitnih komponenti produženog zajedništva partnera uz aktualizovanje pozitivnih osećanja prema partneru i posticanje afektivnih razmena između partnera
*sagledavanje mogućih razloga stupanja u brak ili trajni partnerski odnos
*razumevanje ključnih elemenata koji regulišu međusobni odnos partnera u braku-paket očekivanja i bračni ugovor
*aktivno razumevanje granica bračnog sistema kao pravila kojima se regulište odvajanje bračnog sistema od vanporodičnih i unutar porodične sredine
*upoznavanje sa različitim modelima bračnog funkcionisanja kao osnove za razumevanje vlastitog bračnog stila i podsticaj za pronalaženje sopstvenog puta eventualnih promena
*upoznavanje sa konceptom funkcionalnih bračnih relacija kao i razumevanje disfunkcionalnosti kao odstupanja od normativnih obrazaca
*razumevanje braka kao razvojne kategorije čiji mogući ishod može biti razdvajanje i razvod-traumatičan i sa trajnim negativnim uticajem ili konstruktivan sa minimumom posledica po kvalitet života bivših partnera i svih članova porodice.

Komentari i uvidi polaznika nakon završenog ciklusa o ciklusa o Brak

„Ono što je novina za mene kao učesnika je da posmatram brak kao relaciju partnera,a ne kao realciju roditelja otac i majka“
„Za mene je novina što sam se upoznala sa različitim modelima partnerskih interakcija“
„Na najdublje razmišljanje o sopstvenom braku najviše me je naveo uvid o promeni partnerskih realacija od početka braka do danas“.
„Meni je bio značajan uvid koliko smo mi uopšte spremni na promene..“
„Ono što smo čuli o braku,a mislimo da bi najviše koristilo našoj deci da znaju da ne postoji idealan brak,ali se može izgraditi dovoljno dobar brak,zajedničkim angažovanjem oba partnera.“
„Ja bih svom detetu posebno istakla značaj „bračnog ugovora“,odnosno jasne i otvorene komunikacije o očekivanja partnera prilikom zasnivanja braka,ali i kasnije tokom braka“
„Ono što je meni bilo važno jeste to da su kod izbora partnera važne i emotivne i racionalne komponete/da se ne može živeti bez ljubali,ali ni samo od nje“.“Da je važno racionalno sagledati dubinu trenutnih emocija kada prođe zaljubljenost koja veza ostaje“.
„Bili su mi značajni primeri koji govore o probijanju granica bračnog sistema,odnosno kako i koliko drugima dopuštamo da probijaju granice braka i utiču na naše bračne odnose“.
„Dobijanjem roditeljskih uloga ,bračne uloge se menjaju-učvršćuju se partnerski odnosi“