Izveštaj sa sastanka projektnih timova predškolskih ustanova PU “Simo Milošević“ Zemun i PU “Moje detinjstvo“ Čačak

Sastanak projektnih timova iz dve predškolske ustanove koje realizuju projekat ”Pilotiranje Novih osnova programa – Godine uzleta“, održan je 07.03.2018.godine u vrtiću „Mladost“ PU“Moje detinjstvo“ u Čačku.

Sastanku je prisustvovalo 34 stručnih radnika različitih profila: 28 medicinskih sestara vaspitača i vaspitača , 4 stručna saradnika i 2 direktora.

Osnovna tema razmene: “Izazovi u kreiranju sredine za učenje i projektnom planiranju”, definisana je nakon snimanja potreba projektnih timova.

Razmena je započela obilaskom svih šest  vaspitnih grupa vrtića“Mladost“ koji je već godinu dana uključen u pilotiranje Novih osnova programa PVO. Nakon posete grupama i neposrednog uvida u organizaciju sredine za učenje, sledila je razmena iskustva  i prikazi projekata koji su realizovani u radu sa decom jalsenih i pripremnih predškolskih grupa. Prikazi priča o projektima bili su prilika za razvijanje razmene među učesnicima,  pravljenje komparacija i reflesivnih uvida, kritičkih osvrta sa predlozima za unapređivanje rada  u praćenju i vrednovanju programa.

Susret je završen  integrativnim rezimeom sa zaključcima.

Zaključci iz posete:

Svi učesnici procenjuju da je stručna poseta i razmena bila značajna, dobro organizovana, sa pozitivnom atmosferom,  konstruktivnom razmenom iskustava, otvorena, podsticajna i podržavajuća.

Najveći značaj od stručne posete:

*mnoštvo novih ideja

*razmena iskustava praktičara koji su projektu kao podsticaj za sopstveno preispitivanje prakse

*struktura prostora

*ideje za uređenje zajedničkih prostora i dečjih garderoba

*otvorenost dece da komuniciraju sa nepoznatim osobama

*primeri saradnje sa porodicom i lokalnom zajednicom

*mnoge teškoće, izazovi i dileme su zajedničke sa kolegama

*primeri priča o projektima, vođenje projekata