Obeležavanje svetskog dana srca u PU“ Moje detinjstvo“
Vrtić “ Mali kapetan“

Preventivna služba i Tim za sportske aktivnosti su dana 28.9.2018.  godine u vrtiću Mali kapetan, obeležili  „Svetski dan srca“, pod sloganom „Obećavam…. Za moje srce, za tvoje srce, za sva naša srca“. Gosti su nam bili ZZJZ, Školica sporta „ Više od igre“, volonteri Crvenog krsta, PU „ Radost“, Polivalentna patronaža Doma zdravlja, Preventivni centar Doma zdravlja.

Svetski Dan srca je manifestacija od opšteg društvenog značaja, koju svake godine obeležavamo u našoj ustanovi.

Tim za sportske aktivnosti i Preventivna služba