На левој обали реке Западне Мораве, у Книћаниновој улици, отворен је 1977. године вртић „Младост”.  Вртић похађају деца у пет вртићских и две јаслене групе о којима се брине десет васпитача и четири медицинске сестре – васпитача, као и три сервирке и четири спремачице. У овом вртићу налази се производна кухиња која спрема оброке за пет вртића наше Установе.

Тим вртића Младост, заједно са стручним сарадницима и директором, учествовао је у пилотирању нових Основа програма васпитања и образовања „Године узлета“ током 2017. и 2018. године.

Као вртић који развија квалитетну праксу у примени Нових основа програма, од 1. септембра 2022.године вртић „Младост“ је ЗУМ центар – Центар заједничког учења моделовањем практичара предшколских установа Србије.

вртић

„МЛАДОСТ“

Оснаживање
практичара у примени Основа програма ПВО – Године узлета“ и развијању квалитетне праксе,

Книћанинова бб, Чачак

032/356 -377

У складу са програмском концепцијом, у вртићу „Младост“ развијамо програм у ком настојимо да су видљиве слике вртића којимa тежимо:

*простор реалног васпитно-образовног програма – простор целог вртића је отворен за различите начине сусретања и заједничког учешћа деце различитог узраста и одраслих.
*место заједничког живљења – простор је персонализован и одражава појединачни и идентитет групе и припадништво групи – где се искуство гради кроз заједничко учешће деце јасленог и вртићског узраста а учење је изазовно и деци и одраслима.
*простор демократске и инклузивне праксе – у ком се јединственост негује као вредност и свако дете добија прилику да се изрази на себи својствен начин учествујући у истраживањима заједно са другом децом и одраслима –
*простор рефлесивне праксе- где васпитачи, медицинске сестре, стручни сарадници и директор заједно промишљају и граде квалитетну праксу у складу са новим основама програма „Године узлета“.