Upis za 2018/19. godinu

Preliminarni rezultati konkursa za prijem dece u predškolsku ustanovu
„Moje detinjstvo“ za školsku 2018/19

Preuzmite dokument

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Preuzmite MS Word dokument

Preuzmite PDF dokument

JAVNI POZIV PPP 2018.

Preuzmite MS Word dokument

Preuzmite PDF dokument

KONKURS 2018.

Preuzmite MS Word dokument

Preuzmite PDF dokument

ZAHTEV ZA UPIS DECE 2018.

Preuzmite MS Word dokument

Preuzmite PDF dokument

POTVRDA DOM ZDRAVLJA

Preuzmite MS Word dokument

Preuzmite PDF dokument