Evropska noć istraživača

Evropska noć istraživača PU,,Moje detinjstvo“je bila jedna od učesnika događaja Evropska noć istraživača. Ove godine Noć istraživača održana je 28. i 29. septembra u 27 zemalja,uključujući i Srbiju. Sam događaj promoviše nauku i upoznavanje različitih naučnih oblasti kroz igru i na zabavan način. PU,,Moje detinjstvo“ učestvovala je sa programom“Arheološka početnica“. Program su osmislili i realizovali…