Upoznajte vrtić Mladost

На левој обали реке Западне Мораве, у Книћаниновој улици, отворен је 1977. године вртић „Младост”.  Вртић похађају деца у пет вртићских и две јаслене групе о којима се брине десет васпитача и четири медицинске сестре – васпитача, као и три сервирке и четири спремачице. У овом вртићу налази се производна кухиња која спрема оброке за…