Извештај  са састанка пројектних тимова предшколских установа

 ПУ “Радосно детињство“Нови Сад и ПУ “Моје детињство“ Чачак

 

Састанак пројектних тимова из две предшколске установе које реализују пројекат ”Пилотирање Нових основа програма – Године узлета“, одржан је 04.06.2018.године у вртићу „Младост“ ПУ“Моје детињство“ у Чачку.

Састанку  је присуствовало укупно  23 стручна радника различитих профила: 7 медицинских сестара- васпитача и 11 васпитача , 3 стручна сарадника и 1 директора и 1 помоћник директора.

Тема стручне размене била је:“Изазови у реализацији пројекта „Године узлета-пилотирање Нових основа програма“.

Размена је започела обиласком свих шест  васпитних група вртића“Младост“ који је већ годину дана укључен у пилотирање Нових основа програма ПВО. Након посете групама и непосредног увида у организацију средине за учење, следила је размена искуства  и прикази пројеката који су реализовани у раду са децом јалсених и припремних предшколских група. Прикази прича о пројектима били су прилика за развијање размене међу учесницима,  прављење компарација и рефлесивних увида, критичких осврта са предлозима за унапређивање рада у праћењу и вредновању програма.

Сусрет је завршен  интегративним резимеом са закључцима.

Закључци из посете: Хоризонталне размене и сусрети овог типа су веома драгоцени практичарима. Потребно је да се чешће  организују и да  практичари који ће наставити  да у свом раду примењују пројектно учење наставе са организовањем и размењивањем искустава из рада. Питања која су се  током дискусије отворила и која ће бити основ за даља преиспитивања:

–       Како документовати процес/изабрати фотографије,учинити процес видљивим/?

–       Како васпитач да држи костур пројекта,како када настану застоји?

–       Како да интегришемо све што смо добили од деце на ниво целе групе?