Javne nabavke

Javna nabavka 14/2018 – dobra

Nabavka i montaža opreme za distributivnu kuhinju

Javna nabavka 11/2018 – dobra

Gasno ulje ekstra lako „EVRO-EL“ za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (jednogodišnje potrebe)

Javna nabavka 10/2018 – dobra

Ugalj i drva za ogrev za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (jednogodišnje potrebe)

Javna nabavka 5/2018 – dobra

Gorivo za motorna vozila za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“

Javna nabavka 4/2018 – dobra

Namirnice za ishranu dece za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (jednogodišnje potrebe)

Javna nabavka 3/2018 – dobra

Sredstva za održavanje higijene za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (Jednogodišnje potrebe)

Odluka o dodelu Ugovora

Odluka o dodeli Ugovora - SUNDJERI, KRPE I ŽICE Odluka o dodeli Ugovora

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odgovor na zahtev sa pojašnjenjem dokumentacije Dopuna dokumentacije Poziv za podnošenje ponuda NOVI Konkursna dokumentacija

Sredstva za održavanje higijene za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (Jednogodišnje potrebe)

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Javna nabavka 2/2018 – usluge

Usluge predavača engleskog jezika za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru Odluka o dodeli Ugovora Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Javna nabavka 1/2018 – usluge

Preventivne zdravstvene i sanitarno higijenske usluge za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (na period od jedne godine)