Javne nabavke

Javna nabavka 13/2019 – Dobra

Kancelarijski i likovni materijal

Javna nabavka 12/2019 – Dobra

Nabavka i montaža opreme za distributivne kuhinje u vrtićima „Leptirić“ i „Đurđevak“

Javna nabavka 7/2019 – Dobra

Građevinsko zanatski radovi na zameni transparentne ograde oko vrtića „Kolibri“ – I faza

Javna nabavka 15/2019 – dobra

Radovi na adaptaciji distributivne kuhinje i vrtićske grupe

Javna nabavka 18/2019 – dobra

Nabavka i montaža dizel agregata za električnu energiju za centralnu kuhinju u Vrtiću „Zvončica“

Javna nabavka 9/2019 – dobra

Електрична енергија за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе)

Javna nabavka 16/2019/2 – dobra

Vodovodni i elektro materijal za potrebe Predskolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (jednogodišnje potrebe)

Javna nabavka 16/2019/1 – dobra

Molerski materijal za potrebe Predskolske ustanove „Moje detinjstvo“ Cacak (jednogodisnje potrebe)

Javna nabavka 4/2019 – dobra

Namirnice za ishranu dece za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (jednogodišnje potrebe)

Javna nabavka 2/2019 – dobra

Usluge predavača engleskog jezika za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (jednogodišnje potrebe)

Javna nabavka 5/2019 – usluge

Gorivo za motna vozila za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (jednogodišnje potrebe)

Javna nabavka 1/2019 – usluge

Preventivne zdravstvene i sanitarno higijenskeusluge za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (na period od jedne godine)

Javna nabavka 10/2019 – usluge

Ugalj i drva za ogrev za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (na period od jedne godine)

Javna nabavka 14/2018 – dobra

Nabavka i montaža opreme za distributivnu kuhinju

Javna nabavka 11/2018 – dobra

Gasno ulje ekstra lako „EVRO-EL“ za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (jednogodišnje potrebe)

Javna nabavka 10/2018 – dobra

Ugalj i drva za ogrev za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (jednogodišnje potrebe)

Javna nabavka 5/2018 – dobra

Gorivo za motorna vozila za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“

Javna nabavka 4/2018 – dobra

Namirnice za ishranu dece za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (jednogodišnje potrebe)

Javna nabavka 3/2018 – dobra

Sredstva za održavanje higijene za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (Jednogodišnje potrebe)

Odluka o dodelu Ugovora

Odluka o dodeli Ugovora - SUNDJERI, KRPE I ŽICE Odluka o dodeli Ugovora

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odgovor na zahtev sa pojašnjenjem dokumentacije Dopuna dokumentacije Poziv za podnošenje ponuda NOVI Konkursna dokumentacija

Sredstva za održavanje higijene za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (Jednogodišnje potrebe)

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Javna nabavka 2/2018 – usluge

Usluge predavača engleskog jezika za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru Odluka o dodeli Ugovora Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Javna nabavka 1/2018 – usluge

Preventivne zdravstvene i sanitarno higijenske usluge za potrebe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak (na period od jedne godine)